Naszym celem jest upamiętnienie historii Kolonii Wawelberga oraz idei jaka przyświecała jej powstaniu. Szczodrość fundatora oraz kunszt architekta utworzyły unikatowy zespół budynków chronionych prawem konserwatorskim, który zasługuje nie tylko na ochronę materialną, ale również na święto upamiętniające filantropa Hipolita Wawelberga oraz jego szlachetną ideę. Idea, która przyświecała Hipolitowi Wawelbergowi, to idea zgodnego współistnienia ludzi różniących się pochodzeniem, wyznaniem i statusem społecznym. Gorąco pragnął i mocno wierzył, że wspólne zamieszkanie „pod jednym dachem” zlikwiduje antagonizmy rasowe i wyznaniowe oraz zatrze różnice społeczne. Naszym celem jest propagowanie historii osiedla, propagowanie programu społecznego, który towarzyszył jej powstaniu oraz wprowadzanie go w realiach naszych czasów.