Wystawa Muzeum Woli w Kolonii Wawelberga

Hipolitowi Wawelbergowi przyświecała myśl o zgodnym współistnieniu ludzi różniących się pochodzeniem, wyznaniem i statusem społecznym. Gorąco wierzył, że wspólne zamieszkanie „pod jednym dachem” zlikwiduje antagonizmy rasowe i wyznaniowe, zatrze różnice społeczne, a przez to przyczyni się do budowania polskiej, przyszłej państwowości.

W niedzielę 24 maja 2015 roku o godz. 12:00 w Kolonii Wawelberga przy ul. Górczewskiej 15, w trakcie pierwszego Święta Kolonii, otwarta zostanie wystawa plenerowa, przedstawiająca historię Kolonii oraz idee, które przyświecały jej powstaniu.

W latach 1898-1900 szczodrość fundatora, Hipolita Wawelberga, oraz kunszt architekta, Edwarda Goldberga, utworzyły na Woli Kolonię Wawelberga – domy Fundacji Tanich Mieszkań im. Hipolita i Ludwiki małżonków Wawelbergów.

W swoim czasie, były one niezwykłym przykładem działania filantropijnego, a także eksperymentem co do formy zamieszkania niezamożnej, pracującej ludności – dającym jej możliwość podniesienia swego statusu społecznego i poprawy bytu. Trzy domy, zawierające 309 dwu- i jednoizbowych mieszkań wyposażone były w wodociąg i kanalizację, sanitariaty, krany i zlewy. W podwórzu zbudowano, nieistniejące obecnie, pawilony socjalne, w których mieściły się pralnia, łaźnia, ochronka dla dzieci, sala zabaw i ambulatorium. Jednocześnie, na Woli mieszkano w drewnianych domach, a mieszkańcy warszawskich, ubogich i przeludnionych kamienic czynszowych korzystali z ustępów na podwórkach, a pranie robili bezpośrednio na ulicy.

Dziś Kolonia Wawelberga to unikatowy zespół budynków, chronionych prawem konserwatorskim. Jesteśmy przekonani, że zasługuje nie tylko na ochronę materialną, ale również na działania upamiętniające Hipolita Wawelberga i jego szlachetną ideę.

Wystawa WOLA WAWELBERGÓW
Maj / październik 2015
Otwarcie: 24/05/2015, 12:00
Wystawa jest ciągle dostępna dla zwiedzających na terenie Kolonii.
Kolonia Wawelberga
Górczewska 15, Warszawa

Organizatorzy:

 • Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy
 • Kolonia Wawelberga Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół
 • Projekt graficzny: Michał Szota
 • Wykonanie: KONTRA Pracownia Plastyczna Tomasz Marzec

Zdjęcia z wystawy Wola Wawelbergów

 • 1
  Hipolit Wawelberg - bankier, filantrop, patriota.
 • 6
  Dom Fundacji Wawelbergw przy ulicy Ludwiki 1, Stolica 1960
 • 5
  Elewatory zbo?owe na Woli
 • 2
  Domy Wawelbergw przy ul. Grczewskiej 15, fot. Leonard Sempoli?ski
 • 11
  Domy Wawelbergw przy ulicy Grczewskiej 15
 • 8
  Ulica Wolska w okolicy M?ynarskiej, fot. Aleksander Minorski, lata 30. XX w.
 • 16
  Restauracja przy ulicy Leszno w czasach budowy Kolonii Wawelberga, 1897
 • 4
  Domy Wawelbergw przy ul. Grczewskiej 15, fot. Leonard Sempoli?ski
 • 3
  Dom Fundacji Wawelbergw przy ulicy Ludwiki 1
 • 13
  Drewniaki przy ulicy Wolskiej, fot. Aleksander Minorski, 1936
 • 1
 • 6
 • 5
 • 2
 • 11
 • 8
 • 16
 • 4
 • 3
 • 13